За даними ДУ «Центр громадського здоров`я МОЗ України» у 2017 році в Україні захворюваність на менінгококову інфекцію зросла на 20,0%, зареєстровано 324 випадки (0,76 на 100 тис. населення) проти 270 у 2016 році (0,63 на 100 тис. населення). Захворювання реєструвалися у всіх регіонах країни. Показники захворюваності коливалися від 0,09 на 100 тис. нас. в Луганській області до 1,91 - у Закарпатській. У структурі захворюваності переважали діти до 17 років – 76,9%. Зареєстровано 249 випадків проти 230 у 2016 році (3,27 на 100 тис. дитячого населення проти 3,02), зростання на 8,26%.

Аналіз клінічних форм свідчить, що за останні 10 років у структурі менінгококової інфекції генералізовані форми (менінгіт, менінгококцемія, менінгіт і менінгококцемія) сумарно займали від 45,3% до 64,4%, назофарингіти від 2,4% - 5,9%, носійство від 30,9% до 50,9%. Починаючи з 2013 року питома вага генералізованих форм значно перевищувала сумарну питому вагу легких форм (назофарингіти) та носійства.

Померло від менінгококової інфекції 45 осіб, з них діти до 1 року – 13. Показник летальності – 13,8%.

Питома вага летальних випадків серед хворих менінгококцемією складає 73,3%, менінгітом 15,6%, іншими формами – 11,1%. Показник летальності від менінгококцемії серед дітей до 1 року становить 69,2%.

Серологічний пейзаж протипованих менінгококів, ізольованих з матеріалу від хворих свідчить, що протягом останніх 5 років, більшість менінгококів представлені серогрупою В (від 47,4% до 64,7%).

З 2007 року в країні відмічалася стабільна тенденція до зниження кількості бактеріальних менінгітів не менінгококової етіології, що за часом співпадає з початком вакцинації проти Хib-інфекції. З 2015 року почалось незначне зростання – зареєстровано 336 випадків (2014 рік - 313), у 2016 році – 376 випадків, проте у 2017 році кількість випадків знизилась до 320.

У структурі захворюваності бактеріальними менінгітами провідне місце займають менінгіти пневмококової етіології. Зареєстровано 47 випадків проти 72 у 2016 році. Показник захворюваності знизився на 34,7% і становить 0,11 проти 0,17 на 100 тис. населення. Серед дітей до 17 років зареєстровано 4 випадки (0,01 на 100 тис. нас.) менінгітів, викликаних H.influenzae, проти 3 у 2016 році. Захворюваність на бактеріальні менінгіти іншої етіології знизилась на 10,6%, зареєстровано 269 випадків проти 301 у 2016 році (інтенсивний показник – 0,63 на 100 тис. населення проти 0,7).

У 2017 році у Харківській області відбулося зростання захворюваності менінгококовою інфекцією на 40,0%. Зареєстровано 28 випадків проти 20 (інт. пок. 1,04 проти 0,74). Захворюваність реєструвалась у Дергачівському, Зачепилівському, Куп`янському та Харківському районах, м. Люботині та у м. Харкові. Серед дітей до 17 років зареєстровано 19 випадків (67,9%). До епідемічного процесу були залучені майже всі вікові групи, серед яких найбільша кількість зареєстрована у вікових групах від 1 до 4 та від 5 до 9 років (по 63,2% відповідно). Зареєстровано 3 летальних випадки, у т.ч. 2 – серед дітей до 14 років, що є показником високої інтенсивності епідпроцесу в області. Показник летальності серед дитячого населення становить 10,5%, що на 31,4% менше показника по Україні.

Відмічається зниження захворюваності бактеріальними менінгітами на 26,3%. Зареєстровано 28 випадків проти 38 (інт. пок. 1,04 проти 1,40). Питома вага дітей до 17 років склала 17,9% (5 випадків). Зареєстровано 6 летальних випадків (21,4%). Питома вага етіологічно розшифрованих випадків пневмококової та стафілококової етіології складає 42,9% (12 випадків) проти 52,0% у 2016 році. Провідне місце у структурі захворюваності займають менінгіти пневмококової етіології – 9 випадків (75,0%).

У 2017 році в КЗОЗ Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня методом ПЛР досліджено 36 зразків ліквору, з них 10 з позитивним результатом (7 N.meningitidis, 2 S.pneumoniae, 1 H.influenzae) та 49 зразків крові, з них 13 з позитивним результатом (7 N.meningitidis, 2 S.pneumoniae, 4 H.influenzae). У КЗОЗ Обласна клінічна інфекційна лікарня за 2017 рік проведено 55 молекулярно-генетичних досліджень ліквору, з них 25 – з позитивним результатом (14 N.meningitidis, 10 S.pneumoniae, 1 H.influenzae).

У 2017 році бактеріологічними лабораторіями (відділами) закладів охорони здоров’я проведено 2701 дослідження біологічного матеріалу з метою діагностики менінгіту (у 2016 році – 5123), виділено 22 штами N.meningitidis та 79 – інших мікроорганізмів (у 2016 році - 21 штам N.meningitidis та 78 – інших мікроорганізмів). Висіваємість менінгококів склала 0,8% (у 2016 році - 0,4%). Усі виділені штами N.meningitidis відносились до серогрупи В.

Серед загальної кількості відгрупованих штамів, виділених у Харківській області лабораторіями мікробіологічного профілю ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» та бактеріологічними лабораторіями (відділами) закладів охорони здоров’я, превалюють менінгококи серогрупи В – 95,8% (у 2016 році – 62,2%), серогрупи Y – 4,2% (у 2016 році - 24,3%), серогрупи W135 – відсутні (у 2016 році 13,5%). Менінгококи серогрупи А відсутні продовж останніх двох років. Штами менінгококів, що не піддаються серогрупуванню, склали 20,0% від усіх виділених (у 2016 році - 28,8%).

Що важливо? Як і раніше, для захисту від бактеріальних менінгітів дітей потрібно вакцинувати проти ХІБ-інфекції, пневмококку та менінгококку (в першу чергу групи В - вакцина Бексеро (Глаксо)